วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 เทศบาลตำบลสว่างวัฒนา นำโดย
ท่านนายกโกวิท  โลเกศเสถียร  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา
คณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้าน ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ

ผู้ด้อยโอกาส  ตามโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส

-----------------------------------------------------------------------------------------------

คลิกที่ภาพ เพื่อดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

เข้าสู่ระบบ

แบบฟอร์มร้องเรียน

Copyright © 2017 sawangwattana Subdistrict Municipality สำนักงานเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา www.sawangwattana.go.th อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67170