วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลสว่างวัฒนาจัดประชุมโครงการอบรม
ส่งเสริมการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน  ประจำปีงบประมาณ 2563     ณ  ห้องประชุม
เทศบาลตำบลสว่างวัฒนา

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คลิกที่ภาพ เพื่อดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

เข้าสู่ระบบ

บริการข้อมูล

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

. ITA .

แบบฟอร์มร้องเรียน

กรมควบคุมโรค

Copyright © 2017 sawangwattana Subdistrict Municipality สำนักงานเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา www.sawangwattana.go.th อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67170