วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐ น.
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาล
ตำบลสว่างวัฒนา จัดโครงการรณรงค์
ป้องกันโรค "ไข้เลือดออก" ประจำปี 2560
ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีเทพ


ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา

เข้าสู่ระบบ

. ITA .

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

แบบฟอร์มร้องเรียน

บริการข้อมูล

กรมควบคุมโรค

Copyright © 2017 sawangwattana Subdistrict Municipality สำนักงานเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา www.sawangwattana.go.th อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67170