ข้อมูลติดต่อ หน่วยงานภายในเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา
หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์
สำนักปลัด 056-799433
กองช่าง 056-799433 ต่อ 106
กองการศึกษา 056-799433 ต่อ 107
กองสวัสดิการ 056-799433 ต่อ 107
กองคลัง 056-799433 ต่อ 111
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 056-799433 ต่อ 114
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย 056-799712
ส่ง Fax 056-799837

 

เข้าสู่ระบบ

. ITA .

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

แบบฟอร์มร้องเรียน

บริการข้อมูล

กรมควบคุมโรค

Copyright © 2017 sawangwattana Subdistrict Municipality สำนักงานเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา www.sawangwattana.go.th อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67170