รายงานการประชุมสภาเทศบาล

ประจำปี 2562
- สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประจำปี 2561
- สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1
- สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1
- สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1
- สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2
- สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 3
- สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประจำปี 2560
- สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1
  - สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1
- สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1
  - สมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1
- สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1
- สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2
- สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 3
- สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เข้าสู่ระบบ

. ITA .

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

แบบฟอร์มร้องเรียน

บริการข้อมูล

กรมควบคุมโรค

Copyright © 2017 sawangwattana Subdistrict Municipality สำนักงานเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา www.sawangwattana.go.th อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67170