รายงานผลการประเมินระบบควบคุมภายในตามมาตรฐานฯ ข้อ 6

- ประจำปีงบประมาณ 2562

- ประจำปีงบประมาณ 2561

- ประจำปีงบประมาณ 2560

- ประจำปีงบประมาณ 2559

เข้าสู่ระบบ

บริการข้อมูล

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

. ITA .

แบบฟอร์มร้องเรียน

กรมควบคุมโรค

Copyright © 2017 sawangwattana Subdistrict Municipality สำนักงานเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา www.sawangwattana.go.th อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67170