COVID-19

 เทศบาลตำบลสว่างวัฒนา
        “สังคม ชุมชนเข้มแข็ง แข็งแรงด้าน
   สิ่งแวดล้อมจัดทัพเศรษฐกิจพอเพียง
   เปลี่ยนสู่ธรรมาภิบาลพร้อมกับการพัฒนา
   ที่ยั่งยืน”

        โดย: เทศบาลตำบลสว่างวัฒนา

                 

 

 กำหนดการยื่นแบบชำระภาษีประจำปี 
     1. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
        - ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี
          ภายใน เดือนมิถุนายน 2564       
     2. ภาษีป้าย                                      
        - มกราคม - มีนาคม ของทุกปี            

         << อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>    

       ---------------------------------------------

ข่าวประกาศ

ประกาศเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา เรื่อง การยื่นแบบและชำระเงินภาษีป้าย ประจำปี 2565 
ประกาศเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เดือนพฤศจิกายน)
ประกาศเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา เรื่อง รายชื่อประชาชนผู้ได้รับความช่วยเหลือซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด้านการส่งเสริมและพัฒนคุณภาพชีวิต (ครั้งที่14)
ประกาศสำนักงานเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา เรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินโครงการการก่อสร้างประตูเปิด-ปิดระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ประกาศเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ประกาศเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา เรื่อง รายชื่อประชาชนผู้ได้รับความช่วยเหลือซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด้านการส่งเสริมและพัฒนคุณภาพชีวิต (ครั้งที่13)
ประกาศเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา เรื่อง การเลือกตั้งคณะกรรมการในเขตเทศบาล 
 ประกาศเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา เรื่อง รายชื่อประชาชนผู้ได้รับความช่วยเหลือซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด้านการส่งเสริมและพัฒนคุณภาพชีวิต (ครั้งที่11) 
 ประกาศเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กันยายน 2564 
 ประกาศเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา เรื่อง รายชื่อประชาชนผู้ได้รับความช่วยเหลือซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด้านการส่งเสริมและพัฒนคุณภาพชีวิต (ครั้งที่10)
อ่านข่าวประกาศทั้งหมด >>

ข่าวประชาสัมพันธ์

  .........................................................................   อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด 💬

 

วิดีทัศน์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

                                                                                                    < จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด >

เข้าสู่ระบบ

บริการข้อมูล

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

. ITA .

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

      

      

      

      

      

แบบฟอร์มร้องเรียน

E-Service

กรมควบคุมโรค

   นายกเทศมนตรี
 
  นายกเทศมนตรี
       นายโกวิท  โลเกศเสถียร
 นายกเทศมนตรีตำบลสว่างวัฒนา
 สายด่วนนายก : 086-755-7070

แบบสำรวจความพึงพอใจ

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์

ผู้ชม
1
เนื้อหา
1413
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
388660

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

360830
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
300
1831
4178
351496
14401
16392
360830

Your IP: 107.21.85.250
Thu, 20 Jan 2022 07:03:09 +0000

เศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียง

“เศรษฐกิจพอเพียง” ปรัชญาของในหลวง กับการบริหารคนหลายคนมองว่าปรัชญาเรื่อง “ความพอเพียง” และเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ดูจะเป็นเรื่องสวนทาง            อ่านต่อ >>

ไร่นาสวนผสม

ไร่นาสวนผสม

      ไร่นาสวนผสมเศรษฐกิจพอเพียง
การทำไร่นาสวนผสม หรือเกษตรผสมผสาน ก็เพื่อจะให้เกษตรกรมีการพัฒนาตนเอง แบบเศรษฐกิจพอเพียง คือการให้เกษตรกร        อ่านต่อ >>

การเดินเพื่อสุขภาพ

การเดินเพื่อสุขภาพ

     “ถึงเวลาแล้วที่ต้องออกกำลังกายค่ะ” พูดง่ายๆ ก็คือ ร่างกายคนเราจะมีพัฒนาการตามธรรมชาติของระบบต่างๆ ตั้งแต่เกิดจนพัฒนาสูงสุดถึงอายุ 30 ปี                         อ่านต่อ >>

Copyright © 2017 sawangwattana Subdistrict Municipality สำนักงานเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา www.sawangwattana.go.th อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67170