COVID-19

 เทศบาลตำบลสว่างวัฒนา
        “สังคม ชุมชนเข้มแข็ง แข็งแรงด้าน
   สิ่งแวดล้อมจัดทัพเศรษฐกิจพอเพียง
   เปลี่ยนสู่ธรรมาภิบาลพร้อมกับการพัฒนา
   ที่ยั่งยืน”

        โดย: เทศบาลตำบลสว่างวัฒนา

                 

 

 กำหนดการยื่นแบบชำระภาษีประจำปี 
     1. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
        - ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี
          ภายใน เดือนสิงหาคม 2564       
     2. ภาษีป้าย                                      
        - มกราคม - มีนาคม ของทุกปี            

         << อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>    

       ---------------------------------------------

ข่าวประกาศ

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ เทศบาลตำบลสว่างวัฒนา อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสว่างวัฒนาและนายกเทศมนตรีตำบลสว่างวัฒนา 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ เทศบาลตำบลสว่างวัฒนา อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา 
 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ เทศบาลตำบลสว่างวัฒนา อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลสว่างวัฒนา 
ประกาศ เทศบาลตำบลสว่างวัฒนา เรื่องการยื่นแบบและชำระเงินภาษีป้าย ประจำปี 2564 
 ประกาศ เทศบาลตำบลสว่างวัฒนา เรื่องขยายกำหนดเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 
 ประกาศ เทศบาลตำบลสว่างวัฒนา เรื่องรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
 ประกาศ รับฟังความคิดเห็นรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
 ประกาศ เทศบาลตำบลสว่างวัฒนา เรื่องการยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
   และสำเนาทะเบียนบ้าน
หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมใน
   เทศบาลตำบลสว่างวัฒนา
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  .........................................................................   อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด 💬

 

วิดีทัศน์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

                                                                                                    < จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด >

เข้าสู่ระบบ

บริการข้อมูล

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

. ITA .

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

      

      

      

      

      

แบบฟอร์มร้องเรียน

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

ส่งเอกสารออนไลน์

กรมควบคุมโรค

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

   นายกเทศมนตรี

 
  นายกเทศมนตรี
 สายด่วนนายก : xxx

แบบสำรวจความพึงพอใจ

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์

ผู้ชม
1
เนื้อหา
1045
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
212219

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

199124
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
609
706
5359
187585
19734
17458
199124

Your IP: 3.235.11.178
Sat, 27 Feb 2021 22:44:51 +0000

เศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียง

“เศรษฐกิจพอเพียง” ปรัชญาของในหลวง กับการบริหารคนหลายคนมองว่าปรัชญาเรื่อง “ความพอเพียง” และเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ดูจะเป็นเรื่องสวนทาง            อ่านต่อ >>

ไร่นาสวนผสม

ไร่นาสวนผสม

      ไร่นาสวนผสมเศรษฐกิจพอเพียง
การทำไร่นาสวนผสม หรือเกษตรผสมผสาน ก็เพื่อจะให้เกษตรกรมีการพัฒนาตนเอง แบบเศรษฐกิจพอเพียง คือการให้เกษตรกร        อ่านต่อ >>

การเดินเพื่อสุขภาพ

การเดินเพื่อสุขภาพ

     “ถึงเวลาแล้วที่ต้องออกกำลังกายค่ะ” พูดง่ายๆ ก็คือ ร่างกายคนเราจะมีพัฒนาการตามธรรมชาติของระบบต่างๆ ตั้งแต่เกิดจนพัฒนาสูงสุดถึงอายุ 30 ปี                         อ่านต่อ >>

Copyright © 2017 sawangwattana Subdistrict Municipality สำนักงานเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา www.sawangwattana.go.th อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67170