COVID-19

 เทศบาลตำบลสว่างวัฒนา
        “สังคม ชุมชนเข้มแข็ง แข็งแรงด้าน
   สิ่งแวดล้อมจัดทัพเศรษฐกิจพอเพียง
   เปลี่ยนสู่ธรรมาภิบาลพร้อมกับการพัฒนา
   ที่ยั่งยืน”

        โดย: เทศบาลตำบลสว่างวัฒนา

                 

 

 กำหนดการยื่นแบบชำระภาษีประจำปี 
     1. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
        - ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี
          ภายใน เดือนสิงหาคม 2563       
     2. ภาษีป้าย                                      
        - มกราคม - มีนาคม ของทุกปี            

         << อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>    

       ---------------------------------------------

 จัดซื้อจัดจ้าง                                                  

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา(สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
..................................................................................................................... 30-07-2563

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด 7 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
..................................................................................................................... 30-07-2563

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-4492 พช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
..................................................................................................................... 30-07-2563

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงชาติและธงพระปรมาภิไธยย่อ ว.ป.ร. โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
..................................................................................................................... 30-07-2563

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บษ-6569 เพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
..................................................................................................................... 30-07-2563

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งสถานที่พร้อมจัดทำป้ายไวนิลโครงการจัดงานถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
..................................................................................................................... 30-07-2563

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้า ทะเบียน 81-8712 เพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
..................................................................................................................... 30-07-2563

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
..................................................................................................................... 30-07-2563

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกดับเพลิง น-7253 เพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
..................................................................................................................... 30-07-2563

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บษ-6569 พช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
..................................................................................................................... 30-07-2563

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาลหรือผิวดินเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
..................................................................................................................... 24-07-2563

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแยกถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 (ซอยหน้าโรงพักเก่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
..................................................................................................................... 24-07-2563

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
..................................................................................................................... 15-07-2563

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 ( 2 โครงการ )
..................................................................................................................... 10-07-2563

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลมไอเย็นความจุน้ำในเครื่องไม่น้อยกว่า 90 ลิตร จำนวน 15 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
..................................................................................................................... 10-07-2563

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องย่อยกิ่งไม้ แบบลากจูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
..................................................................................................................... 10-07-2563

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกปริ้นเตอร์ กองสวัสดิการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
..................................................................................................................... 10-07-2563

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(กล่องเสียงรถยนต์กู้ชีพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
..................................................................................................................... 10-07-2563

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(รถเข็นฉุกเฉิน แบบปรับนั่ง-นอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
..................................................................................................................... 10-07-2563

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

                                                                                                    < จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด >

เข้าสู่ระบบ

บริการข้อมูล

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

. ITA .

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

      

      

      

      

      

แบบฟอร์มร้องเรียน

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

ส่งเอกสารออนไลน์

กรมควบคุมโรค

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

   นายกเทศมนตรี
 นายโกวิท  โลเกศเสถียร
 
  นายกเทศมนตรี

แบบสำรวจความพึงพอใจ

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์

ผู้ชม
1
เนื้อหา
796
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
134333

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

122040
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
297
234
775
120378
890
5847
122040

Your IP: 3.235.45.196
Wed, 05 Aug 2020 17:13:46 +0000

เศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียง

“เศรษฐกิจพอเพียง” ปรัชญาของในหลวง กับการบริหารคนหลายคนมองว่าปรัชญาเรื่อง “ความพอเพียง” และเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ดูจะเป็นเรื่องสวนทาง            อ่านต่อ >>

ไร่นาสวนผสม

ไร่นาสวนผสม

      ไร่นาสวนผสมเศรษฐกิจพอเพียง
การทำไร่นาสวนผสม หรือเกษตรผสมผสาน ก็เพื่อจะให้เกษตรกรมีการพัฒนาตนเอง แบบเศรษฐกิจพอเพียง คือการให้เกษตรกร        อ่านต่อ >>

การเดินเพื่อสุขภาพ

การเดินเพื่อสุขภาพ

     “ถึงเวลาแล้วที่ต้องออกกำลังกายค่ะ” พูดง่ายๆ ก็คือ ร่างกายคนเราจะมีพัฒนาการตามธรรมชาติของระบบต่างๆ ตั้งแต่เกิดจนพัฒนาสูงสุดถึงอายุ 30 ปี                         อ่านต่อ >>

Copyright © 2017 sawangwattana Subdistrict Municipality สำนักงานเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา www.sawangwattana.go.th อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67170